Služby

Naše činnost je zaměřena hlavně na územní samosprávné celky (ÚSC) a jimi zřízené příspěvkové organizace (PřO)

 • vzdělávání úředníků ÚSC

 • vzdělávání zaměstnanců PřO

 • daňové poradenství

 • veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací

 • provedení přezkumu hospodaření ÚSC prostřednictvím externího auditora

 • provedení auditu PřO prostřednictvím externího auditora

 • vedení účetnictví ÚSC a PřO

 • účetní dohled účetních

 • zaškolení nových účetních a to jak v našem školicím středisku, tak i přímo ve Vašich prostorách

 • zastupování při jednání se správcem daně, správou soc. zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, ostatními úřady

 • sestavování podkladů pro přezkoumávání hospodaření ÚSC

 • sestavování podkladů pro audit PřO

 • sestavování podkladů pro dotační programy EU

Ostatní naše činnosti

 • vzdělávání zaměstnanců podnikatelských a neziskových subjektů
 • vedení účetnictví podnikatelským a neziskovým subjektům
 • dozorování, kontroly, rekonstrukce účetnictví
 • školení v oblasti vedení účetnictví a daní
 • provedení auditu prostřednictvím externího auditora
 • zastupování klientů při jednání se správcem daně, správou soc. zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, ostatními úřady
   

 

 

 

Copyright © 2016 JohnyF