3-denní MZDOVÝ KURZ

Zámečnická 2, Znojmo (prostory UKZ) (mapa)
11.5.2018
Prezence od 8:30h, Přednáška 09:00 - 13:00h
 Cena: 3990 Kč
Sdílej svým přátelům
    
 

Lokalita:

Znojmo

 

Lektor:

Ing. Olga Krchovová

 

Akreditováno:

Ano

 

Typ:

Seminář

 

SS:

číslo objednávky

 

VS:

 

 

ANOTACE:

MZDY A PERSONALISTIKA ÚŘEDNÍKA, VEŘEJNĚ-PROSPĚŠNÉHO ZAMĚSTNANCE A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

 

  1. Den

Mzdová a personální agenda.

-          Legislativní rámec (zákon o platech, zákoník práce, zákon o obcích, zákon o úřednících, daňové, zdravotní a sociální předpisy)

-          Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti sestavení a její povinné náležitosti. Kdy ji nelze sjednat?

-          Odměňování, minimální mzda, průměrný výdělek, náhrada mzdy, dovolená na zotavenou

Vznik pracovního poměru úředníka

-          Předpoklad pro vznik pracovního poměru

-          Základní povinnosti úředníka a obce jako zaměstnavatele

-          Zrušení pracovního poměru úředníka

-          Zkoušky odborné způsobilosti

Vznik pracovního poměru zaměstnance

-          Předpoklad pro vznik pracovního poměru

-          Základní povinnosti zaměstnance a obce jako zaměstnavatele

-          Zrušení pracovního poměru zaměstnance

Práce konané mimo zákoník práce (dohoda o provedení činnosti a dohoda o provedení práce)

-          Předpoklad pro vznik dohod

-          Základní povinnosti pracovníka a obce jako zaměstnavatele

-          Ukončení činnosti dle dohod

Zaměstnávání veřejně prospěšných pracovníků, tzv. (zaměstnanců na obci)

-          Předpoklad pro vznik pracovního poměru

-          Jak postupovat, pokud je zaměstnanec veden na úřadu práce

-          Jak postupovat, pokud má zaměstnanec více exekucí a srážek ze mzdy

-      Povinnosti obce jako zaměstnavatele k úřadu práce u VPP

Výkon funkce starosty

Zastupitelé

Členství ve volebních komisích

Členové kontrolního a finančního výboru  

             Členové komisí a ostatních výborů

Praktické procvičení na dílčích a souvislých příkladech

 

 

 

  1. Den

Daň z příjmů ze závislé činnosti, sociální, důchodové a zdravotní pojištění

-          Příjmy, které nejsou předmětem daně a osvobozené příjmy

-          Základ daně pro výpočet měsíční zálohy na daň

-          Zálohová a srážková daň její výpočet

-          Nezdanitelná část základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění

-          Potvrzení o zdanitelných příjmech

-          Výpočet a odvod sociálního pojištění, kdo je povinen platit sociální pojištění

-          Druhy nemocenských dávek a podmínky pro jejich výplatu

-          Evidenční listy důchodového pojištění

-          Výpočet a odvod zdravotního pojištění, kdo je povinen platit zdravotní pojištění

-          Praktické procvičení na dílčích a souvislých příkladech

Exekuce, srážky ze mzdy a osobní bankrot zaměstnance

-          Nezabavitelná část pro výpočet srážek při exekuci

-          Povinná evidence

-          Součinnost s exekutorem

-          Deponovaná mzda (plat)

-           Druhy a pořadí  srážek ze mzdy

-          Povinnosti zaměstnavatele při osobním bankrotu zaměstnance

Povinnosti zaměstnavatele vůči zdravotní pojišťovně

-          Plátci pojistného

-          Výpočet a odvod pojistného

-          Minimální vyměřovací základ a jeho odraz ve výpočtu mzdy

Povinnosti zaměstnavatele vůči správě sociálního zabezpečení (nemocenské a důchodové pojištění)

-          Plátci pojistného

-          Výpočet a odvod pojistného

-          Zaměstnání malého rozsahu

-      Nemocenské pojištění

-      Oznamovací povinnosti obce jako zaměstnavatele

-         Podmínky nároku na nemocenské dávky a jejich výplatu

-          tiskopisy k uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění

-      Rozhodné období

-      Vyloučené doby

-     Povinnosti a úkoly obce jako zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění

-     Nárok na starobní důchod

Praktické procvičení na dílčích a souvislých příkladech

 

  1. Den

      Kde hledat na webu, praktické zkušenosti lektorky s pomůckami a návody na webu

 

Závěrečný souvislý příklad pro jednotlivé zaměstnance  (úředník, vedoucí úředník, starosta, zastupitelé, členové výborů, členové komisí, veřejně prospěšné práce, účetní, ostatní zaměstnanci)

-          Vznik pracovního poměru – potřebné formuláře pro vznik pracovního poměru, přihlášky zaměstnance

-          Výpočet platu a mezd – úředníka, veřejně prospěšného pracovníka a ostatních    zaměstnanců. Výpočet z hlavního pracovního poměru, výpočet z dohod o provedení práce, výpočet z dohod o pracovní činnosti a výpočet voleného zaměstnance do funkce 

-          Vyplnění evidenčního listu v nestandartních situacích  

-          Vyúčtování mezd

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 JohnyF