Kácení dřevin rostoucích mimo les

Zámečnická 2, Znojmo (prostory UKZ) (mapa)
29.5.2018
Prezence od 8:30h, Přednáška 09:00 - 13:00h
 Cena: 1190 Kč
Sdílej svým přátelům
    
 

Lokalita:

Znojmo

 

Lektor:

Ing. Petra Formanová Dis. (starostka obce Horní Břečkov)

 

Akreditováno:

Ano

 

Typ:

Seminář

 

SS:

číslo objednávky

 

VS:

 

 

ANOTACE:

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Administrace žádostí kácení dřevin rostoucích v mimo-lesním prostředí je jedním z okruhů činnosti orgánu ochrany přírody, který však velmi často potýká na straně žadatelů s nepochopením. Školení přibližuje legislativní rámec, vedení agendy k této problematice, seznámení se základním postupem v administraci žádostí a jejich posuzování, důvody pro povolení či zamítnutí, uložení náhradní výsadby. Součástí budou též odpovědi a dotazy z Vaší praxe.

Komu je seminář určen? Seminář je primárně určen starostům, místostarostům, či pracovníkům, kteří na menších obcích vykonávají agendu týkající se mimo-lesních dřevin a vedou řízení o kácení.

OBSAH:

  1. Právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení, metodiky a podpůrné materiály
  2. Vymezení pojmů – dřeviny rostoucí mimo les, porost, kácení z pěstebních důvodů, kácení zapojených porostů, kácení v zahradách, a další.
  1. Povolení kácení mimolesních dřevin:

- důvody pro kácení – ohrožení staveb, fyziologický stav a provozní bezpečnost, stavební práce, pylové alergie aj.

- žádost o povolení, náležitosti žádosti, posouzení důvodů, místní šetření,

-  rozhodnutí o povolení či nepovolení kácení ML dřevin a jeho zdůvodnění,

-  praktická řešení ekologické újmy vzniklé kácením – posouzení újmy, přiměřená náhradní výsadba, následná péče

  1. Výjimky z povolovacího režimu. Oznámení o kácení a jeho náležitosti, pozastavení, omezení nebo zákaz kácení
  2. Dotazy z praxe účastníků a výměna zkušeností

 

 

 

 

Copyright © 2016 JohnyF