kurz ÚČETNICTVÍ + BONUS VZOR SMĚRNICE k ÚČETNICTVÍ

Mendelova univerzita - ICV budova E, Zemědělská 5, Brno ZMĚNA! (mapa)
29.3.2018
Prezence od 8:30, přednáška 9:00 - 13:00 hod.
 Cena: 5950 Kč
Sdílej svým přátelům
    
 

Lokalita:

Brno

 

Lektor:

Ing. Bc. Lenka Zábojová

 

Akreditováno:

Ano

 

Typ:

Seminář

 

SS:

číslo objednávky

 

VS:

 

 

ANOTACE:

Chcete si prakticky procvičit účetnictví a pochopit provazby obecního účetnictví do rozpočtu obce? Jste obcí, která má zřízenou příspěvkovou organizaci a nerozumíte jejímu účetnictví? Přijďte na 5-ti denní kurz J

Pochopit obecní účetnictví a obecní rozpočet není na jeden den a proto je kurz 5-ti denní a nelze se přihlásit jen na některý den…tato cesta by nevedla ke stanovenému cíli J

Kurz je určen jak pro hlavní účetní obce, tak pro správce rozpočtu. Jelikož v rámci  kurzu bude probíráno i účetnictví obcí a rozpočtová skladba obcí, není kurz určen pro podnikatelské subjekty.

Do kurzu jsou zahrnuty i praktické ukázky účtování, zahrnování do rozpočtu a zdaňování.

Kurz je systematicky rozdělen na 5 dnů s tím, že každý den je rozdělen na dopolední přednášku teorie a odpolední praktické procvičení na příkladu probraného učiva každého dne.

V kurzu se zejména naučíme

 1. Práce s účetními doklady a smlouvami
 • jak třídit účetní doklady (na ty, které mají předpis a připravenou budoucí platbu a na ty, kde se budoucí platba neúčtuje a jsou jen tzv. účetními doklady)
 • jak, a do jakého období, tyto doklady zaevidovat do knih
 • jak, a do jakého období, tyto doklady účtovat
 • které doklady mají vliv na rozpočet obce, kdy jsou výdajem, nebo příjmem obce, kdy musíte jako správce rozpočtu navrhnout rozpočtové opatření
 • jak pracuje hlavní účetní s účetními doklady,
 • jak pracuje správce rozpočtu s účetními doklady

 

 1. Vnitřní kontrola uvnitř organizace
 • Co je předběžnou, průběžnou a následnou kontrolou uvnitř organizace a kdo ji zabezpečuje
 • Co je vnější kontrola, kdo ji zabezpečuje a jak ji musí učetní jednotka zajistit
 • Jak vstupuje do kontrol a jaké povinnosti, v rámci těchto kontrol, má hlavní účetní
 • Jak vstupuje do kontrol a jaké povinnosti, v rámci těchto kontrol má správce rozpočtu

 

 1. Práce s dlouhodobým majetkem
 • Schválení pořízení dlouhodobého majetku, kdo schvaluje, kdo účtuje, kdo schvaluje úhradu, kdo hradí
 • Schválení vyřazení dlouhodobého majetku (prodej, směna, dar, svěření), kdo schvaluje, kdo účtuje, kdo schvaluje úhradu, kdo hradí
 • Protokol o zařazení dlouhodobého majetku, zaúčtování zařazení majetku
 • Karta majetku, její náležitosti, její přílohy, majetkové evidence
 • Odpisování dlouhodobého majetku, kdo schvaluje odpisový plán, jak účtovat, jak zaokrouhlovat
 • Dotace k dlouhodobého majetku, kdo schvaluje, jak účtovat, jak zaokrouhlovat, časové rozlišení
 • Inventarizace dlouhodobého majetku, likvidační komise, účtování rozdílů
 • kdy se zahrnuje do rozpočtu, kdy do účetnictví a výkazů

 

 1. práce s výkazy
 • k čemu slouží výkaz rozvaha, které účty do ní zahrnujeme
 • jak a co můžeme kontrolovat v rozvaze
 • povinné vazby v rozvaze
 • zobrazení zůstatků tohoto období a minulého období
 • k čemu slouží výkaz výsledovka, které účty do ní zahrnujeme a v kterém období
 • minulé a současné období ve výsledovce, k čemu slouží tyto informace
 • příloha k účetní závěrce, její povinné náležitosti a co Vám doporučuji zde určitě napsat
 • výkaz o vlastním kapitálu a o cash flow, moc nesestavujeme, ale stejně je dobré je znát
 • výkaz FIN 2-12, co a kdy tam zahrnujeme
 • co je rozpočtový výhled, schválený rozpočet, rozpočtové provizorizum, rozpočtové opatření, rozpočtová změna
 • na jaké období se sestavuje rozpočet a co s úhrady, nebo příjmy v příštím, nebo naopak minulém roce
 • kontrola FIN 2-12 na účetnictví
 • kontrola výkazů rozvaha a výsledovka na FIN 2-12

 

 1. Hlavní a vedlejší (doplňková) činnost
 • pravidla pro povinné zaúčtování do vedlejší činnosti
 • kalkulace pro vedlejší činnost
 • věrné zobrazení nákladů a výnosů ve výsledovce podle činností
 • provazby do daně z příjmů
 • provazby do rozpočtu obce

 

 1. Účetnictví příspěvkových organizací
 • rozdíl v účtování obcí a příspěvkových organizací
 • plán nákladů a výnosů příspěvkových organizací
 • zveřejňování „rozpočtu“ příspěvkových organizací
 • hospodaření příspěvkových organizací podle zdrojů

 

 1. Účetnictví dobrovolných svazků obcí
 • Účtování dobrovolných svazků obcí
 • Rozpočtový výhled, rozpočet roku, rozpočtová opatření, zveřejnění, schválení

 

 1. Jak se z toho všeho nezbláznit
 • Kontrolovat si hlavní knihu a obraty na účtech pravidelně měsíčně
 • Kontrolovat si výkaz FIN 2-12 pravidelně měsíčně, logicky si zdůvodňovat proč mám na paragrafu, nebo na položce překročené čerpání, je to opravdu správně a musíme navrhnout rozpočtové opatření, nebo jsem chybně zaúčtovala příjem, či výdaj
 • Pravidelně měsíčně si kontrolovat položky na rozvahové nebo výsledkové účty, co se dá opravdu odkontrolovat
 • Jak se pracuje s počátečním a konečným zůstatkem pohledávek a závazků ve FIN 2-12, jaký to má vliv na moje pravidelné měsíční kontroly
 • Účtovat správně jak účetní doklady do období, s kterým souvisejí
 • Myslet na to, že spousta účetních dokladů fyzicky nepřijde a musí si je hlavní účetní vytvořit sama (účetní doklady), ale i ty je dobře, když tvoříte pravidelně měsíčně
 • Někdy hledáte chybu hodiny a pokud od toho jdete pryč a vrátíte se k tomu s čerstvou hlavou zítra, tak se chyba najde dříve
 • Více očí více vidí

 

 1. Pravidelně odpočívat a relaxovat J

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 JohnyF