Uživatelské jméno: Heslo:

 

 

Urednik Urednik Podnikatel Sleva GDPR

 

 

Související obrázek

AKTUÁLNĚ

 • Chcete si prakticky procvičit účetnictví a pochopit provazby obecního účetnictví do rozpočtu obce? Jste obcí, která má zřízenou příspěvkovou organizaci a nerozumíte jejímu účetnictví? 

5-TI DENNÍ KURZ ÚČETNICTVÍ v BRNĚ

http://ukz.cz/kurz.php?ids=122

--------------------------------------------------------------------------------

 • Administrace žádostí kácení dřevin rostoucích v mimo-lesním prostředí je jedním z okruhů činnosti orgánu ochrany přírody, který však velmi často potýká na straně žadatelů s nepochopením. Školení přibližuje legislativní rámec, vedení agendy k této problematice, seznámení se základním postupem v administraci žádostí a jejich posuzování, důvody pro povolení či zamítnutí, uložení náhradní výsadby. Součástí budou též odpovědi a dotazy z Vaší praxe

  KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

  Znojmo http://ukz.cz/kurz.php?ids=150
  Brno http://ukz.cz/kurz.php?ids=151

--------------------------------------------------------------------------------

 • Letos pořádáme již DEVÁTOU KONFERENCI 
  zaměřenou na veřejnou správu
  tentokrát na téma - BYTY A NEBYTY V OBCI 

  KONFERENCE VS v BRNĚ

http://www.konference-verejna-sprava.cz/

 

Zakladatelkou firmy UKZ.CZ s.r.o. je Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňová poradkyně, členka neziskové a DPH sekce odborného kolegia komory daňových poradců. Naše společnost  od svého vzniku  poskytuje služby jako akreditovaná  vzdělávací instituce u MVČR a u MŠMT. Další naší činností je daňové a účetní  poradenství a zpracování účetnictví včetně činnosti  odborného konzultanta v rámci veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací.  Vzděláváme úředníky ÚSC a příspšvkových organizací a dále i podnikatelské subjekty. Naše vzdělávací činnost je zaměřena hlavně na oblast daní, účetnictví, mezd, správních a místních poplatků. Zakladatelka společnosti Ing. Bc. Lenka Zábojová,  je rovněž i lektorkou pro úředníky, její přednášková činnost je zaměřena na účetnictví a daně v návaznosti zejména na zákon o obcích a zákon o rozpočtových pravidlech.

Účetní a daňové služby

 • pro neziskové, příspěvkové a rozpočtové organizace

 • pro podnikatelské subjekty

 • veřejnosprávní kontroly pro Př.Org.

Při námi vedeném účetnictví nebo daňové evidenci máte jistotu, že jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Riziko škod při nesprávném zaúčtování přenášíte na nás.

Školící a lektorská činnost

 • Semináře

 • Vzdělávací kurzy

 • In house kurzy

 • Odborné konference

Pro lektorskou činnost vybíráme lektory nejen s teoretickými znalostmi, ale i odborníky z praxe. Snažíme se o individuální přístup ke každému posluchači.

 

 

 

 
 

Copyright © 2016 JohnyF