Uživatelské jméno: Heslo:

 

 

Související obrázek    ŽHAVÉ NOVINKY UŽ V ZÁŘÍ

  •  Také jste dostali dopis od Ministerstva spravedlnosti, jak se správně zachovat na registru oznámení podle ZÁKONA O STŘETU ZÁJMU?  Víte, jaké všechny novinky Vás čekají jak v oblasti technického zajištění vkládání oznákmení do registru, tak co do obsahu informací, které musíte uvádět? Pokud Vás zajímá více, přihlašte se na náš seminář se spoluautorem textu novely...

Revoluční novinky podle zákona o střetu zájmů v podmínkách ÚSC
lektor: JUDr. Jan Horník Ph.D.

14. 9. 2017 v Brně            http://ukz.cz/kurz.php?ids=125

 

  • Úmrtí se bohužel může přihodit kdekoli a kdykoli. Na koho padá odpovědnost, když není známa žádná osoba blízká zemřelému , na obec?  Otázky týkající se úmrtí a povinnosti obce a všechny aktuální informace k ZÁSADNÍ NOVELE O POHŘEBNICTVÍ od 1.9.2017 se dozvíš na na našem školení s uznávaným specialistou v oboru...

Dopady velké novely do pohřebnictví s účinností od 1.9.2017
lektor: MGR. Tomáš Kotrlý Th.D.

22. 9. 2017 ve Znojmě        http://ukz.cz/kurz.php?ids=120
20.10. 2017 v Brně               http://ukz.cz/kurz.php?ids=133

 

 

Zakladatelkou firmy UKZ.CZ s.r.o. je Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňová poradkyně, členka neziskové a DPH sekce odborného kolegia komory daňových poradců. Naše společnost  od svého vzniku  poskytuje služby jako akreditovaná  vzdělávací instituce u MVČR a u MŠMT. Další naší činností je daňové a účetní  poradenství a zpracování účetnictví včetně činnosti  odborného konzultanta v rámci veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací.  Vzděláváme úředníky ÚSC a příspšvkových organizací a dále i podnikatelské subjekty. Naše vzdělávací činnost je zaměřena hlavně na oblast daní, účetnictví, mezd, správních a místních poplatků. Zakladatelka společnosti Ing. Bc. Lenka Zábojová,  je rovněž i lektorkou pro úředníky, její přednášková činnost je zaměřena na účetnictví a daně v návaznosti zejména na zákon o obcích a zákon o rozpočtových pravidlech.

Účetní a daňové služby

  • pro neziskové, příspěvkové a rozpočtové organizace

  • pro podnikatelské subjekty

  • veřejnosprávní kontroly pro Př.Org.

Při námi vedeném účetnictví nebo daňové evidenci máte jistotu, že jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Riziko škod při nesprávném zaúčtování přenášíte na nás.

Školící a lektorská činnost

  • Semináře

  • Vzdělávací kurzy

  • In house kurzy

  • Odborné konference

Pro lektorskou činnost vybíráme lektory nejen s teoretickými znalostmi, ale i odborníky z praxe. Snažíme se o individuální přístup ke každému posluchači.

 

 

 

 
 

Copyright © 2016 JohnyF