Uživatelské jméno: Heslo:

 

 

 

 

Související obrázek    ŽHAVÉ NOVINKY  

  • Úmrtí se bohužel může přihodit kdekoli a kdykoli. Na koho padá odpovědnost, když není známa žádná osoba blízká zemřelému , na obec?  Otázky týkající se úmrtí a povinnosti obce a všechny aktuální informace k ZÁSADNÍ NOVELE O POHŘEBNICTVÍ od 1.9.2017 se dozvíš na na našem školení s uznávaným specialistou v oboru...

Dopady velké novely do pohřebnictví s účinností od 1.9.2017
lektor: MGR. Tomáš Kotrlý Th.D.

22. 9. 2017 ve Znojmě        http://ukz.cz/kurz.php?ids=120
28.11. 2017 v Brně               http://ukz.cz/kurz.php?ids=133

 

 

Zakladatelkou firmy UKZ.CZ s.r.o. je Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňová poradkyně, členka neziskové a DPH sekce odborného kolegia komory daňových poradců. Naše společnost  od svého vzniku  poskytuje služby jako akreditovaná  vzdělávací instituce u MVČR a u MŠMT. Další naší činností je daňové a účetní  poradenství a zpracování účetnictví včetně činnosti  odborného konzultanta v rámci veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací.  Vzděláváme úředníky ÚSC a příspšvkových organizací a dále i podnikatelské subjekty. Naše vzdělávací činnost je zaměřena hlavně na oblast daní, účetnictví, mezd, správních a místních poplatků. Zakladatelka společnosti Ing. Bc. Lenka Zábojová,  je rovněž i lektorkou pro úředníky, její přednášková činnost je zaměřena na účetnictví a daně v návaznosti zejména na zákon o obcích a zákon o rozpočtových pravidlech.

Účetní a daňové služby

  • pro neziskové, příspěvkové a rozpočtové organizace

  • pro podnikatelské subjekty

  • veřejnosprávní kontroly pro Př.Org.

Při námi vedeném účetnictví nebo daňové evidenci máte jistotu, že jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Riziko škod při nesprávném zaúčtování přenášíte na nás.

Školící a lektorská činnost

  • Semináře

  • Vzdělávací kurzy

  • In house kurzy

  • Odborné konference

Pro lektorskou činnost vybíráme lektory nejen s teoretickými znalostmi, ale i odborníky z praxe. Snažíme se o individuální přístup ke každému posluchači.

 

 

 

 
 

Copyright © 2016 JohnyF